RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Europese afstemming waterkwaliteitsnormen gewasbeschermingsmiddelen nodig

Publicatiedatum: 10 februari 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen verschillen per lidstaat. Dat kan de aanpak van grensoverschrijdende problemen bemoeilijken. Het RIVM pleit voor een Europese afstemming van deze normen.

Op dit moment zijn maar voor een beperkt aantal gewasbeschermingsmiddelen Europese waterkwaliteitsnormen vastgesteld. Dit geldt alleen voor  stoffen die onder de Kaderrichtlijn water zijn aangewezen als “prioritaire” stof. Voor andere stoffen stelt elke Europese lidstaat zelf de waterkwaliteitsnormen vast. Die normen verschillen per lidstaat, zo blijkt uit RIVM-onderzoek.

Deze verschillen kunnen de aanpak van grensoverschrijdende problemen in oppervlaktewater bemoeilijken, bijvoorbeeld wanneer de normen stroomopwaarts hoger zijn dan in Nederland. Het RIVM pleit ervoor de hoogte van de waterkwaliteitsnormen op Europees niveau af te stemmen. Het is zinvol om dit te stroomlijnen met het Europese toelatingsproces van gewasbeschermingsmiddelen.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Europese afstemming waterkwaliteitsnormen gewasbeschermingsmiddelen nodig

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu