RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Percentage positieve soatesten in 2013 licht gedaald

Publicatiedatum: 07 april 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het percentage positieve testen voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) bij de GGD’en is in 2013 iets gedaald. In 2012 bedroeg het percentage 15,1 procent, in 2013 is dat 14,7 procent. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2013 van het RIVM, waarin gegevens staan over het voorkomen van soa en hiv onder hoogrisicogroepen in Nederland.

De thermometer laat zien dat de centra seksuele gezondheid van de GGD’en  steeds beter mensen met een hoog risico op een soa weten op te sporen en te behandelen. In 2013 zijn er 133.585 nieuwe soaconsulten geregistreerd. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2012. Bij 19,3% van de mannen die seks hebben met mannen (MSM) is in 2013 een soa gevonden. Een lichte daling ten opzichte van 2012 (19,8%). Het percentage bezoekers met risicogedrag, zoals het hebben van 3 of meer partners in de afgelopen 6 maanden, lijkt zich te stabiliseren. Toch worden door het actieve ‘test en behandel’- beleid bij de hoogrisicogroepen elk jaar meer soa’s opgespoord.

Chlamydia

Chlamydia blijft de meest gevonden soa. Het aantal opgespoorde chlamydiagevallen is in 2013 met 7% gestegen. Het percentage positieve testen daalde licht bij heteroseksuele mannen en MSM naar respectievelijk 12,8% en 9,6%. Bij vrouwen stabiliseerde het percentage positieve testen op 12,2%. Met name bij jonge heteroseksuelen was het percentage positieve testen hoog: van alle 15- tot 19 jarige bezoekers van de centra seksuele gezondheid bleek 19,0% een chlamydia-infectie te hebben.

Lymfogranuloma venereum (LGV)

Het aantal LGV-diagnoses is gedaald van 184 gevallen in 2012 naar 105 in 2013 en is hiermee weer op het niveau vergelijkbaar met 2011 en eerdere jaren. LGV is een agressieve variant van anale chlamydia. Sinds 2004 wordt LGV regelmatig gevonden bij MSM, daarom wordt geadviseerd om alle MSM met anale chlamydia te testen op LGV. De meeste van deze mannen met LGV (76%) zijn ook hivpositief. Bij deze groep mannen worden ook veel andere soa gevonden, wat duidt op hoogrisicogedrag.

Hiv

Het aantal nieuwe hivdiagnoses en het percentage positieve hivtesten in de centra seksuele gezondheid is in 2013 vergelijkbaar met vorig jaar. Dit past in een licht dalende trend van nieuwe registraties bij de hivbehandelcentra. Mogelijk is dit een effect van het enige jaren geleden ingezette beleid. Het aantal mensen met een verhoogd risico dat nog nooit is getest en mogelijk ongemerkt met hiv is besmet, is daardoor afgenomen.

De cijfers van de Thermometer seksuele gezondheid zijn beschikbaar gesteld door de centra seksuele gezondheid, GGD’en en Stichting HIV Monitoring (SHM).

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Percentage positieve soatesten in 2013 licht gedaald

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu