RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten onderzoek naar dioxine in eieren bekend

Publicatiedatum: 13 november 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Eieren van hobbykippen bevatten in het algemeen hogere gehaltes aan dioxines en PCB’s dan eieren die in de winkel worden verkocht. Dit blijkt uit het nationale onderzoek van het RIKILT Wageningen UR in samenwerking met de GGD’s, het RIVM en de NVWA.

Aanleiding voor het onderzoek waren metingen bij enkele particuliere kippenhouders in Harlingen waarbij in sommige eiermonsters relatief hoge gehaltes werden aangetroffen. Aan het uitgebreide onderzoek deden 62 particuliere kippenhouders, verspreid over Nederland, vrijwillig mee. Na analyses bleek dat het beeld overeenkwam met dat van Harlingen. De metingen toonden geen regionale verschillen aan en ook de soorten dioxines geven geen aanwijzing voor mogelijke bronnen.

Eerder onderzoek

Uit eerder onderzoek is bekend dat inname van grond de belangrijkste bron is voor dioxines in eieren van kippen met vrije uitloop. De onderzoekers bevelen aan om gerichte acties te ondernemen om de opname van dioxines door kippen te beperken.

Meer informatie?

kip

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Resultaten onderzoek naar dioxine in eieren bekend

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu