RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een voorspoedig 2015 toegewenst!

Publicatiedatum: 07 januari 2015
Wijzigingsdatum: 06 augustus 2018

De WIP wenst al haar relaties (‘stakeholders’) een voorspoedig 2015 toe.

Het bestuur kijkt met verwachting uit naar de door het ministerie van VWS te organiseren  stakeholdersbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2015 en gaat daarom met vertrouwen 2015 in. Wij hopen u zo spoedig mogelijk hierover nader te berichten. Om  het nieuwe jaar positief in te luiden heeft het bestuur van de WIP daarom besloten dat de WIP weer de herziening van een aantal kernrichtlijnen door expertgroepen opneemt, naast het voortzetten van de lopende richtlijnherzieningen, het onderhoud en het beantwoorden van vragen uit het werkveld. Voor de Regieraad worden nieuwe leden geworven om de vrijgekomen posities weer in te vullen.
Het bestuur WIP, 7-1-2015

Home / Documenten en publicaties / Een voorspoedig 2015 toegewenst!

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu