RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Analyse van dertien recente incidenten met gevaarlijke stoffen

Publicatiedatum: 05 juli 2017
Wijzigingsdatum: 05 juli 2017

Het RIVM heeft dertien recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Bij alle dertien incidenten zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In drie gevallen heeft dit geleid tot een brand en bij negen incidenten was er sprake van verspreiding van ontvlambare of giftige stoffen. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.


De directe oorzaken van de incidenten waren vooral overdruk en menselijke fouten. Bij elf incidenten waren achterliggende werkprocedures niet goed op orde of werden ze niet goed uitgevoerd.
Het RIVM analyseert jaarlijks de incidenten van de Inspectie SZW. De informatie uit dit onderzoek kan door de Inspectie SZW gebruikt worden voor de inspectie- en handhavingsstrategie. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken voor het verbeteren van het veiligheidsbeleid.

 

Home / Documenten en publicaties / Analyse van dertien recente incidenten met gevaarlijke stoffen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu