RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe versie WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

Publicatiedatum: 03 april 2017
Wijzigingsdatum: 07 augustus 2018

Op 6 februari publiceerde de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Helaas is er in bijlage A op p.28 een storende fout opgetreden.

Deze fout is inmiddels hersteld (wijziging vet gedrukt): ‘Gebruik alleen beschermende kleding voor hergebruik als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden en het voortdurend borgen ervan: …’. De juiste versie staat nu op de website (versie 3 april 2017).

Bekijk de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe versie WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu