RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Voorlopige) tarieven 2017 vastgesteld door VWS

Publicatiedatum: 16 februari 2017
Wijzigingsdatum: 16 februari 2017

Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS, is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015.

Voor 2017 worden de tarieven t.o.v. 2015 en 2016 niet geïndexeerd. De definitieve tarieven worden aan het eind van het jaar formeel vastgesteld.

bloedplaatjes

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / (Voorlopige) tarieven 2017 vastgesteld door VWS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu