RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Praktische tips inrichting counseling

Publicatiedatum: 06 april 2017
Wijzigingsdatum: 08 mei 2017

Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO kwaliteitswinst valt te behalen.

Daarom zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid. Een van die eisen is dat het counselingsgesprek apart van de intake moet plaatsvinden. Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de counseling, hebben we enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt: lees hier meer.

 

Home / Documenten en publicaties / Praktische tips inrichting counseling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu