RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vernieuwde websites over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO

Publicatiedatum: 21 maart 2017
Wijzigingsdatum: 21 maart 2017

De website van het RIVM over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) is vernieuwd.

Het programma heet voortaan Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO. Op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo vindt u belangrijke actuele informatie die u in uw dagelijkse praktijk regelmatig nodig heeft, waaronder: kwaliteitseisen, het draaiboek, informatiematerialen en de kosten van de testen. Ook staan hier de actuele veelgestelde vragen van de verloskundig zorgverleners op. De informatie voor zwangeren staat op www.rivm.nl/downscreening, deze website zal per 1 april verdwijnen. Alle actuele informatie voor zwangeren is dan te vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

 

Home / Documenten en publicaties / Vernieuwde websites over screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu