RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

Publicatiedatum: 07 februari 2017
Wijzigingsdatum: 13 februari 2017

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen [VWK] gepubliceerd. Het betreft een geheel herziene versie van de richtlijn. Naast de richtlijn publiceert de WIP ook twee handzame overzichten. Eén geeft de algemene indicaties en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het andere van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifieke micro-organismen. De richtlijn is te vinden op de website van de WIP evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar.

De WIP dankt de Expertgroep en degenen die commentaar hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar voor hun inbreng en inzet!

 

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu