RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zondag 12 februari kans op smog door fijnstof zeer klein

Publicatiedatum: 12 februari 2017
Wijzigingsdatum: 15 februari 2017

De kans op smog door fijnstof over heel Nederland is vandaag zeer klein. De gunstige weersomstandigheden zijn hier mede oorzaak van. De luchtkwaliteit is zondag 12 februari 'matig' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Kaartje luchtkwaliteit van Nederland kans op smog zeer klein 12 febr. 2017 met legenda

Meer informatie

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website luchtmeetnet.nl van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS-Teletekst pagina 711 en 712.

Home / Documenten en publicaties / Zondag 12 februari kans op smog door fijnstof zeer klein

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu