RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waarschuwingsdrempel voor smog wordt op 12 januari niet gehaald

Publicatiedatum: 12 januari 2018
Wijzigingsdatum: 15 januari 2018

Er is op 12 januari minder luchtverontreiniging dan verwacht. De fijnstofconcentraties zijn weliswaar gestegen en de luchtkwaliteit is hierdoor matig, maar er wordt geen verdere stijging verwacht.

Personen zonder luchtwegklachten kunnen hun dagelijkse activiteiten zonder problemen voortzetten. Bij matige luchtkwaliteit adviseert het RIVM personen die gevoelig zijn voor smog te overwegen om lichamelijke inspanning te verminderen. 

Fijn stof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes. Het wordt veroorzaakt door verschillenden bronnen, zoals landbouw/veeteelt en verkeer.

Home / Documenten en publicaties / Waarschuwingsdrempel voor smog wordt op 12 januari niet gehaald

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu