RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handboek Binnenmilieu 2007

Het Handboek Binnenmilieu wordt gebruikt door Medisch Milieukundige medewerkers van GGD'en, en is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties, waaronder GGD'en en het team Medische Milieukunde van het RIVM. Het herziene Handboek Binnenmilieu is gebaseerd op het Handboek uit 1996.

Onderwerpen in het handboek zijn: 

 • Aanpak binnenmilieuklachten
 • Ventilatie
 • Vochtigheid
 • Biologische agentia
 • Emissies uit bouw- en inrichtingsmaterialen
 • Vos (vluchtige organische stoffen)
 • Bestrijdings- en schoonmaakmiddelen
 • Verbrandingsproducten 
 • Stof
 • Asbest en minerale kunstvezels
 • Kwik, lood, cadmium en organotin
 • Niet-ioniserende straling
 • Ioniserende straling
 • Ionen
 • Geurhinder
 • Geluid
 • Thermisch binnenklimaat
 • Na brand in woningen
 • Verkleuring van materialen
 • Drinkwaterkwaliteit

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Handboek Binnenmilieu 2007

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu