RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Basisdocument informatiehuishouding neonatale gehoorscreening

Het basisdocument heeft als doel om de nieuwe infrastructuur van de digitale informatiehuishouding in kaart te brengen, waar nodig tot op detail niveau.

Vernieuwde infrastructuur informatiehuishouding

In dit basisdocument wordt de nieuwe infrastructuur van de digitale informatiehuishouding in kaart gebracht, waar nodig tot op detailniveau.

Achtereenvolgens komen aan de orde in het basisdocument:

  • Het primaire proces met betrekking tot de gegevensstromen (hoofdstuk 2);
  • Procesbewaking, monitoring, evaluatie en minimale gegevensset (hoofdstuk 3);
  • De betrokken informatiesystemen en de verantwoordelijkheid voor de gegevens (hoofdstuk 4);
  • De betrokken partijen en hun rol met betrekking tot de gegevensverwerking (hoofdstuk 5);
  • De nieuwe ICT infrastructuur, beschrijving en verantwoording (hoofdstuk 6);
  • De functionaliteiten van de gegevensstromen (hoofdstuk 7);
  • De berichten tussen de verschillende systemen en de triggers voor de gegevensuitwisseling (hoofdstuk 8);
  • Enkele juridische slotopmerkingen (hoofdstuk 9).

U kunt het basisdocument vinden Documenten en Publicaties.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Gehoorscreening / Basisdocument informatiehuishouding neonatale gehoorscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu