RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De behandeling van loodintoxicaties

Treatment of lead poisoning

Publiekssamenvatting

Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde blootstelling aan lood. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kinetiek van lood in het menselijk lichaam. In deze studie is een model ontwikkeld dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het tot stand brengen van dit inzicht. Vervolgens wordt aan de hand van computersimulaties het verloop van een chronisch verhoogde loodbelasting en het nut van chelatietherapie beschreven.
 

Home / Documenten en publicaties / De behandeling van loodintoxicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu