RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Do-It-Yourself Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer

Factsheet Doe-Het-Zelf producten. T.b.v. de schatting van de risico's voor de consument

Publiekssamenvatting

ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. Deze factsheets dragen bij aan een gestandaardiseerde en transparante blootstellingschatting.
In dit rapport, factsheet doe-het-zelfproducten, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit doe-het-zelfproducten te berekenen. De verschillende typen doe-het-zelfproducten zijn verdeeld in 26 categorieen, bijvoorbeeld houtlijm, siliconenkit, vullers en verwijderaars.
Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet doe-het-zelf producten zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verfproducten, reinigingsmiddelen, cosmetica en desinfectantia.
 

Home / Documenten en publicaties / Do-It-Yourself Products Fact Sheet. To assess the risks for the consumer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu