Bodem in beeld

Informatie uit BoBi wordt gebruikt om de kwaliteit van de bodem in Nederland vast te stellen. De gegevens over organismen, bodemprocessen en het bodembeheer worden met elkaar in verband gebracht.

Het RIVM stelt samen met partners bij de WUR verschillende referenties op voor de bodemkwaliteit (Referentie voor Biologische Bodemkwaliteit; RBB). Deze referenties maken het mogelijk om het bodemgebruik duurzamer te maken.

Met de gegevens uit BoBI ontwikkelt het RIVM een methode om de ecosysteemdiensten van de bodem te meten. Ook bestudeert het RIVM de relatie tussen het bodembeheer en de prestaties van de ecosysteemdiensten.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu