Welk bodemleven doet wat in de bodem?

Om de kringloop van voedingsstoffen te benutten én te beschermen is inzicht nodig in de rol van bodemorganismen. Welk organisme doet wat en wat is de invloed op de ecosysteemdiensten van de bodem?

Met de Bodem Biologische indicator (BoBi) meten het RIVM en Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) de bodemorganismen zoals bacteriën en regenwormen en de bodemprocessen, zoals bodemademhaling en mineralisatie. De meetlocaties liggen in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB).

Voorbeelden van ecosysteemdiensten van de bodem zijn:

  • Bodemvruchtbaarheid voor voedselvoorziening, natuur, recreatie, parken en tuinen
  • Weerstand tegen stress en aanpassingsvermogen bij veranderend bodemgebruik
  • Zelfreinigend en watervasthoudend vermogen en vastlegging van kooldioxide
  • Habitat voor bodemorganismen

 

Home / Onderwerpen / E / Ecosysteemdiensten van de bodem / Welk bodemleven doet wat in de bodem?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu