Locaties

Selectie en ligging van de meetlocaties.

Detail van een grasmat die omhooggetrokken wordt om bij de onderlaag te kunnenDe locaties zijn geselecteerd uitgaande van de tien gedefinieerde grondgebruik/grondsoort combinaties.

Bij de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • Bedrijfsgrootte minimaal 10 ha
  • Verdeling binnen een combinatie op basis van onder andere het soort landbouwbedrijf, de vee-dichtheid en de geografische spreiding.

De meetlocaties van de derde meetronde zijn weergegeven in onderstaand kaartje.

Kaartje met de locaties van de derde meetronde

Meetlocaties van de derde meetronde (2006 – 2010)

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu