Selectie en ligging van de meetlocaties.

De locaties zijn geselecteerd uitgaande van de tien gedefinieerde grondgebruik/grondsoort combinaties.

Bij de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • Bedrijfsgrootte minimaal 10 ha
  • Verdeling binnen een combinatie op basis van onder andere het soort landbouwbedrijf, de vee-dichtheid en de geografische spreiding.

De meetlocaties van de derde meetronde zijn weergegeven in onderstaand kaartje.

Meetlocaties van de derde meetronde (2006 – 2010)