Malaria en zwangerschap

Zwangere vrouw
Risico's

Risico zwangere (zelf)

Een acute aanval van malaria (met name malaria tropica) vormt een ernstige bedreiging voor de zwangere. Tijdens de zwangerschap is er een verhoogde kans op een ernstig beloop.

Risico voor het ongeboren kind

Een acute aanval van malaria (met name malaria tropica) vormt een ernstige bedreiging voor de ongeboren vrucht.

Risico pasgeborene

Malaria kan tijdens de geboorte worden overgedragen van moeder op kind.

Advies

Malaria kan tijdens de zwangerschap ernstiger verlopen en geeft verhoogde kans op een miskraam. Reizen naar gebieden waar malaria voorkomt is dus niet zonder risico. Het reizen naar gebieden waar multiresistente malaria voorkomt wordt afgeraden. Dit moet de zwangere bij voorkeur bespreken met het vaccinatiebureau vóór het boeken van de reis. Als een zwangere naar een malariagebied gaat, dienen zeer zorgvuldige antimuggenmaatregelen genomen te worden. Ook is het belangrijk zorgvuldig anti-malariapillen te slikken. Sommige anti-malariapillen mogen echter niet tijdens de zwangerschap worden genomen.

Naar de brochure over zwangerschap en infecties 

Professionals

Malariaprofylaxe in de zwangerschap

Chloroquine en proguanil kunnen gedurende de gehele zwangerschap veilig worden toegepast.
Mefloquine kan gedurende het tweede en derde trimester worden voorgeschreven. Het is niet geregistreerd voor gebruik in het eerste trimester of in de drie maanden voorafgaand aan de zwangerschap. Mogelijk is er een negatief effect op de foetus in het eerste trimester van de zwangerschap. Uit de beperkt beschikbare gegevens over het gebruik van Mefloquine tijdens het eerste trimester blijkt er echter geen verhoogde kans te zijn op geboorteafwijkingen of spontane abortus in vergelijking met andere malaria-profylactica.
Atovaquone/proguanil (malarone) en doxycycline zijn gecontra-indiceerd gedurende de gehele zwangerschap. Het gebruik van een geïmpregneerd muskietennet en (tot 30%) DEET-houdende anti-muggenproducten worden sterk aangeraden, ook in het eerste trimester.
bron: LCR

Reizen naar een malariagebied

Een zorgvuldige profylaxe is vereist. Men moet zwangeren met name in het eerste trimester dus dringend ontraden te reizen naar gebieden waar multiresistente malaria voorkomt en waar atovaquone/proguanil of mefloquineprofylaxe geïndiceerd is. Als een zwangere echter toch wil reizen wordt geadviseerd ook in het eerste trimester mefloquine voor te schrijven. bron: LCR

Diagnostiek bij een zwangere met klachten?

Bij zwangeren wordt dezelfde diagnostiek ingezet als bij niet-zwangeren: na afname van bloed wordt in ieder geval een dikke druppel gemaakt om de parasieten aan te kunnen tonen. Als deze positief is, wordt met een bloeduitstrijkje de parasietensoort en de parasietendichtheid bepaald.
Een aantal andere technieken hebben hun beperkingen en worden soms gebruikt als aanvulling op de standaarddiagnostiek.
bron: LCI

Behandeling van malaria in de zwangerschap

Malaria quartana (P. malariae) chloroquine: totale dosis 25 mg/kg in 3 dagen; Malaria tertiana (P. vivax, P. ovale) chloroquine: totale dosis 25 mg/kg in 3 dagen. Bij zwangeren wordt deze medicatie niet gevolgd door primaquine. Dit is gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Chloroquine resistente P. vivax kan voorkomen, met name op West Papoea (Irian Jaya) en Papoea Nieuw Guinea.
Malaria tropica (P. falciparum) kinine: 10 mg/kg, 3xdd (max. 3x 600 mg dd), 7 dagen. Bij ernstige malaria tropica i.v. oplaaddosis kinine geven.
bron: SWAB

Mee te geven noodbehandeling tijdens de zwangerschap

Noodbehandeling wordt alleen meegegeven als de zwangere zich zal begeven in een gebied zonder medische voorzieningen en risico loopt op een P. falciparum-infectie. Het enige middel dat hiervoor in aanmerking komt is kinine.
bron: LCR

Naar de LCI-richtlijn Malaria 

Home / Onderwerpen / M / Malaria / Malaria en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu