Definities

In het kader van standaardisatie binnen de PREZIES-surveillance is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de definities op basis waarvan ziekenhuisinfecties worden vastgesteld. PREZIES heeft gekozen voor het gebruik van de definities van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), omdat deze verreweg het meest gebruikt worden. Dat maakt het internationaal vergelijken en het publiceren van de surveillanceresultaten makkelijker.

Geldig vanaf 2018

Geldig vanaf 2016, ook geldig in 2017

NIEUW: Digitale stroomschemakaartjes

 

 

Kolomfoto postoperatieve wondinfecties
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu