Scenario’s en risico’s

Gezondheidseffecten zoals huidveroudering, huidkanker en staarvorming hangen samen met langdurige blootstelling aan UV.

Foto van zonnestralen die door de wolken schijnenOm de effecten an UV-blootstelling op lange termijn in kaart te brnegen is, naast inzicht in de historische UV-belasting, ook inzicht nodig in de UV-belasting gedurende de komende decennia. Om de gevolgen van een toename in de UV-blootstelling zichtbaar te maken gebruikt het RIVM scenario’s voor emissies en concentraties van de ozonaantastende stoffen in de atmosfeer.

Ontwikkelingen in de UV-belasting

De internationale afspraken om de ozonlaag te beschermen, vastgelegd in het Montreal protocol, hebben een explosieve stijging van de UV-instraling voorkomen. Het geheel beëindigen van de productie van CFK's door het Kopenhagen amendement was een noodzakelijke verscherping van het Montreal Protocol, dat in een reductie met 50% voorzag. In onderstaande figuur is voor een aantal emissie scenario's en klimaatmodellen de toename van de jaarlijkse UV-belasting berekend.

Grafiek van de ontwikkeling van de UV jaarsom

De metingen komen overeen met de voorspelling volgens het Montreal protocol met de Kopenhagen amendementen. De afspraken over CFK-emissie lijken effectief. Voor de analyse is gebruik gemaakt van een scenario-evaluatie met het Assessment Model for Ultraviolet radiation and Risks (AMOUR). Gegevens voor de ozonlaag zijn ontleend aan de vierjaarlijkse WMO/UNEP rapportage. De blauwe band met het zonaal gemiddelde geeft de minimale en maximale waarden van de voorspellingen van verschillende modellen weer voor breedtegraden tussen 35 en 60° noorderbreedte.

De onderstaande wereldkaart geeft een animatie van de ontwikkeling van de UV-instraling over de periode 1980-2100. In de analyse is geen rekening gehouden met veranderingen in bewolkingspatronen.wereldkaart met een aninimatie van de ontwikkeling van de UV-instraling over de periode 1980-2100legenda bij bovenstaande UV-film

Huidkankerrisico

De ontwikkelingen van de UV-belasting doorvertaald naar huidkankerrisico's laat ook hier duidelijk de winst van het Kopenhagen amendement zien. In 2050, zijn op dat moment in totaal 135 duizend huidkanker gevallen in Nederland voorkomen.

grafiek met extra gevallen van huidkanker door ozonlaagaantasting

Toename aantal gevallen van huidkanker door ozonaantasting

Onderstaande wereldkaart geeft een animatie van de extra gevallen van huidkanker per miljoen mensen per jaar voor de periode 1980 tot 2100. Bij deze analyse is eveneens het AMOUR-model gebruikt, en de ontwikkeling in de UV-belasting uit bovenstaande animatie. In de analyse is de bevolkingsopbouw en huidskleur afhankelijk van de locatie. Er is geen rekening gehouden met gedragsverandering.
Wereldkaart met animatie van de extra gevallen weer van huidkanker van 1980 - 2100 legenda bij kaart met animatie van extra gevallen van huidkanker

 

Home / Onderwerpen / U / UV ozonlaag en klimaat / Scenario’s en risico’s

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu