Nieuwsbrief Centrale Voorziening Geluidgegevens

Vliegtuig over de snelweg

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Dit wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zullen via deze voorziening geluidgegevens gaan delen.

 

De gegevens zijn in eerste instantie vooral geschikt voor professionele gebruikers ter ondersteuning van akoestisch onderzoek. Het uiteindelijk doel is om samen met bronhouders en andere belanghebbenden geluidgegevens voor iedereen op één plaats, laagdrempelig en uniform beschikbaar te stellen. Deze nieuwsbrief richt zich op bronbeheerders, (toekomstige) gebruikers van geluidgegevens en iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van CVGG en de activiteiten die het projectteam organiseert.

 

De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit.