Nieuwsbrief Centrale Voorziening Geluidgegevens

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Dit wordt vanaf 1 juli 2023 het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zullen via de CVGG hun geluidgegevens gaan delen. De gegevens in de CVGG zijn in eerste instantie vooral geschikt voor professionele gebruikers ter ondersteuning van akoestisch onderzoek. Het uiteindelijk doel is om samen met bronhouders en andere belanghebbenden geluidgegevens voor iedereen op één plaats, laagdrempelig en uniform beschikbaar te stellen.

Vier keer per jaar geeft het projectteam CVGG een nieuwsbrief uit. Deze richt zich op bronbeheerders, (toekomstige) gebruikers van geluidgegevens en iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling van CVGG en de activiteiten die het projectteam organiseert.