Van de luchtverontreinigende stoffen die we kennen is ammoniak een van de snelst deponerende stoffen en een die snel chemisch omgezet wordt (in ammoniumaerosolen). Dat leidt weleens tot verwarring omdat vaak gedacht wordt dat ammoniak op een paar kilometer afstand van een bron niet meer voorkomt. Weliswaar wordt ammoniak relatief snel gedeponeerd of omgezet, de verblijftijd van ammoniak in de atmosfeer is toch enkele uren. Dat betekent dat bij de voorkomende windsnelheden in Nederland ammoniak makkelijk enkele tientallen kilometers getransporteerd wordt. Het gevolg hiervan is dat relatief ver van bronnen er nog ammoniak in de lucht zit en kan deponeren. Dit wordt ook wel aangeduid als de achtergronddepositie om het verschil aan te geven met depositie ten gevolge van een bron dicht in de buurt.