Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Ascaris lumbricoides en Ascaris suum (spoelworm, larva migrans).

Waarvoor wilt u diagnostiek aanvragen?

 

Andere informatiebronnen