Beschrijving van batch release door de overheid.

Dit document bevat algemene informatie.