Op deze pagina vind je informatie over wasberenlatrines. Dit advies is een vertaling van de instructie van de CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention), aangepast voor de Nederlandse situatie.

Wat is een wasberenlatrine?

Wasberen poepen op gezamenlijke plekken. Deze plekken heten latrines. Wasberenpoep is meestal donker en buisvormig en heeft een scherpe geur. Latrines komen voor bij of op:
- Bomen (rond de stam en in boomvorken/vertakkingen)
- Verhoogde horizontale oppervlakken (bijvoorbeeld omgevallen bomen, boomstompen, houstapels, rotsen)
- Veranda’s of patio’s
- Zolders
- Garages

Waarom zijn wasberenlatrines gevaarlijk?

Wasberen zijn de belangrijkste gastheer van wasberenspoelworm (Baylisascaris procyonis). Dit is een spoelworm die ook bij mensen infecties kan geven. Eitjes van de spoelworm komen via de ontlasting van besmette wasberen in de omgeving terecht. Ze zijn niet zichtbaar in de poep en moeten eerst rijpen voordat ze een infectie kunnen veroorzaken (embryoneren). Dit duurt 2 tot 4 weken als de  omstandigheden goed zijn. Mensen kunnen besmet raken doordat ze eitjes binnenkrijgen. Iedereen die in een gebied komt met wasberen en in contact komt met wasberenpoep, kan een risico lopen op besmetting. Jonge kinderen  lopen meer risico, omdat er een grotere kans is dat zij vingers, grond of objecten met daarop eitjes in hun mond stoppen.

Wat doe ik als ik een wasberenlatrine vind?

Als je een wasberenlatrine vindt in of bij je huis, dan is het belangrijk om die plek veilig schoon te maken  om een mogelijke infectie voorkomen. Eieren in verse ontlasting zijn nog niet besmettelijk. Het duurt minimaal 2 tot 4 weken voordat ze besmettelijk zijn. Het tijdig verwijderen en afvoeren van wasberenontlasting als restafval (niet via GFT) verkleint het risico op blootstelling en mogelijke infectie.