Een radioloog, wetenschappelijk onderzoeker en deelnemers praten over het vervolgonderzoek op borstkanker, waaruit duidelijk werd dat er geen afwijking was.

Video

In deze video van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, worden mammografieën, of borstfoto's, getoond en besproken die bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker gemaakt zijn. Het gaat om een borstfoto die een afwijking laat zien en een aanvullende borstfoto van dezelfde persoon, waaruit blijkt dat die eerdere afwijking goedaardig klierweefsel is. Doctor Claudette Loo, die radioloog is bij het Antoni van Leeuwenhoek Kanker Instituut, bespreekt de borstfoto's. Professor doctor Mireille Broeders, hoogleraar kankerscreening bij het Radboudumc, vertelt over de gang van zaken bij een bevolkingsonderzoek.

Een beeldscherm vertoont röntgenfoto's van vrouwenborsten. Voor het beeldscherm staat een arts in een witte doktersjas. Het is doctor Claudette Loo. Zij is radioloog bij het Antoni van Leeuwenhoek Kanker Instituut. Claudette is een witte vrouw van in de vijftig met lang blond haar en een bril.

CLAUDETTE LOO: "Dit is een foto die gemaakt is bij het bevolkingsonderzoek. In dit geval is er op de foto van de rechterborst - ik wijs dat hier aan - een kleine afwijking gezien."

Claudette wijst op een wit plekje op de borst op de röntgenfoto.

Professor doctor Mireille Broeders, hoogleraar kankerscreening bij het Radboudumc, staat in een gang met witte muren. Mireille is een witte vrouw van in de vijftig met kort, grijs haar.

MIREILLE BROEDERS: "Van elke duizend screeningsonderzoeken die we doen, wordt door de twee radiologen bij 24 vrouwen iets gezien waarvan ze, op de borstfoto alleen, niet kunnen zeggen wat het is. Deze vrouwen worden dan verwezen naar het ziekenhuis."

CLAUDETTE: "Wat we dan vaak doen, is extra foto's maken. Ik zal daar een voorbeeld van laten zien."

Claudette laat een andere borstfoto op het computerscherm zien.

CLAUDETTE: "Dit is een voorbeeld van een aanvullende foto die we gemaakt hebben, waarbij we eigenlijk met meerdere plakjes door het borstklierweefsel gaan. In sommige gevallen, bij het maken van extra foto's, constateren we dat het eigenlijk weg is en dat betekent dat het berust op normaal klierweefsel. Dat komt dan vaak door hoe de foto gemaakt is: dat er een bepaalde witheid op de foto te zien is die verder onderzocht moet worden en dan met extra foto's alleen al, waarmee je kan aantonen dat er niks aan de hand is en dat het berust op klierweefsel."

MIREILLE: "Bij 8 van die 24 vrouwen wordt dan borstkanker gevonden. Bij de andere 16 wordt geen borstkanker gevonden. Dat laatste is op zich natuurlijk goed nieuws. Maar we beseffen heel goed dat deze vrouwen wel in spanning hebben gezeten en misschien heel bang zijn geweest dat ze toch borstkanker hebben."

CLAUDETTE: "Het is natuurlijk heel belangrijk dat er vervolgonderzoek gebeurt als je bij het bevolkingsonderzoek geweest bent en er een afwijking is geconstateerd, zodat je zekerheid krijgt: is het een goedaardige afwijking? Of is het een kwaadaardige afwijking die behandeling behoeft? Maar als het natuurlijk een goedaardige afwijking is, dan ben je klaar en is er niks aan de hand en kan je weer de volgende keer deelnemen aan het bevolkingsonderzoek."

Beeldtekst:
Kijk voor meer informatie op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

RIVM 2023
De zorg voor morgen begint vandaag

Het logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland verschijnt.