In de video laat laborante Robine van Velzen zien hoe het borstonderzoek verloopt bij een bevolkingsonderzoek en hoe de apparatuur werkt. Professor Mireille Broeders vertelt dat het borstonderzoek voor de grootste groep vrouwen niet al te pijnlijk is. Een kleine groep vindt het maken van de borstfoto's wel pijnlijk.

Pijnbeleving

In deze video van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wordt uitgelegd hoe borstfoto's genomen worden bij een bevolkingsonderzoek. Laborante Robine van Velzen laat zien hoe het onderzoek verloopt en hoe de apparatuur werkt waarmee de röntgenfoto's gemaakt worden. Professor doctor Mireille Broeders, hoogleraar Faculteit der Medische Wetenschappen, vertelt dat het borstonderzoek voor de grootste groep vrouwelijke cliënten niet al te pijnlijk is, terwijl een kleine groep het maken van de borstfoto's wel pijnlijk vindt.

Een witte vrouw van rond de dertig jaar met halflang, donkerblond haar, die gekleed is in een witte doktersjas, staat achter medische apparatuur. Ze bekijkt een röntgenfoto van een vrouwenborst op een groot beeldscherm. De vrouw heet Robine van Velzen en ze is laborante bij Bevolkingsonderzoek Nederland.

ROBINE VAN VELZEN: "Als we de cliënten binnenhalen, vragen we eerst naar de geboortedatum. We vragen of er veranderingen zijn geweest en of er oneffenheden zijn rondom de borsten."

Robine staat naast het apparaat dat de borst platdrukt zodat foto's gemaakt kunnen worden.

ROBINE: "Het apparaat wordt op hoogte gesteld en dan gaan we vier foto's maken. Foto's van bovenaf en vanaf de zijkant en dan komt het plaatje naar beneden om het klierweefsel goed te kunnen verspreiden."

Professor doctor Mireille Broeders, hoogleraar op de Faculteit der Medische Wetenschappen, staat in een gang met witte muren. Mireille is een witte vrouw van in de vijftig met kort, grijs haar.

MIREILLE BROEDERS: "We weten uit onderzoek dat, als we vrouwen vragen het onderzoek een pijnscore te geven, dan geven ze gemiddeld een 4 op een schaal van 0 (helemaal geen pijn), tot 10 (ernstige pijn). Dit is een gemiddelde. Dat betekent dat als je in die hele groep vrouwen kijkt, dan zijn er vrij veel vrouwen die het niet zo pijnlijk vinden. En er is een kleine groep die het wel pijnlijk vindt."

ROBINE: "De cliënt blijft eigenlijk gewoon staan, maar wanneer het niet gaat, kan de cliënt ook zittend het onderzoek volgen. We zeggen gewoon dat mevrouw rustig moet blijven ademen. We zeggen dat ze moet ontspannen. Eigenlijk is het bepaalde mimiek en een houding die je aanneemt naar de mensen toe. Het zijn voornamelijk vrouwen, maar er kunnen ook mannen meekomen als de vrouwen heel erg gespannen zijn. Dat is niet erg. Die kunnen gewoon in de wachtkamer even wachten. Het is een vrouwelijk onderzoek. Het vrouwelijke gedeelte komt toch wel bloot te liggen. Daar moet je toch wel zorgzaam mee omgaan. We proberen wel om de vrouwen die het vervelend vinden met een glimlach de deur uit te sturen. Dat is wel het belangrijkste."

Beeldtekst:
Kijk voor meer informatie op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

RIVM 2023
De zorg voor morgen begint vandaag

Het logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het logo van Bevolkingsonderzoek Nederland verschijnt.