Het Handboek Binnenmilieu wordt gebruikt door Medisch Milieukundige medewerkers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, en is opgesteld in samenwerking met diverse organisaties, waaronder GGD'en en het team Medische Milieukunde van het RIVM. Het herziene Handboek Binnenmilieu is gebaseerd op het Handboek uit 1996.

Onderwerpen in het handboek zijn: 

 • Aanpak binnenmilieuklachten
 • Ventilatie
 • Vochtigheid
 • Biologische agentia
 • Emissies uit bouw- en inrichtingsmaterialen
 • Vos (vluchtige organische stoffen)
 • Bestrijdings- en schoonmaakmiddelen
 • Verbrandingsproducten 
 • Stof
 • Asbest en minerale kunstvezels
 • Kwik, lood, cadmium en organotin
 • Niet-ioniserende straling
 • Ioniserende straling
 • Ionen
 • Geurhinder
 • Geluid
 • Thermisch binnenklimaat
 • Na brand in woningen
 • Verkleuring van materialen
 • Drinkwaterkwaliteit