Het RIVM heeft de feiten over geneesmiddelen in het milieu samengevat en van een inhoudelijke interpretatie voorzien. Deze brochure hoort bij het RIVM-rapport ’Geneesmiddelen en waterkwaliteit’.

In dit rapport zijn de achtergrondgegevens te vinden bij de teksten uit deze brochure.

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid maar de resten van geneesmiddelen kunnen ook risico’s veroorzaken in het milieu. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en kan het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen door antipsychotica. Geneesmiddelen vormen nu geen bedreiging voor de drinkwaterkwaliteit, maar dit is wel een aandachtspunt voor de toekomst.

Het RIVM adviseert over geneesmiddelen in het milieu en mogelijke maatregelen.