Het RIVM heeft de feiten over geneesmiddelen in het milieu samengevat en van een inhoudelijke interpretatie voorzien. Deze brochure hoort bij het RIVM-rapport ’Geneesmiddelen en waterkwaliteit’.

In dit rapport zijn de achtergrondgegevens te vinden bij de teksten uit deze brochure.

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid maar de resten van geneesmiddelen kunnen ook risico’s veroorzaken in het milieu. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en kan het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen door antipsychotica. Geneesmiddelen vormen nu geen bedreiging voor de drinkwaterkwaliteit, maar dit is wel een aandachtspunt voor de toekomst.

Het RIVM adviseert over geneesmiddelen in het milieu en mogelijke maatregelen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Medicijnen en het milieu

    Medicijnen zijn waardevol voor de gezondheid. Bij zowel mensen als dieren helpen medicijnen om ziektes te voorkomen, te behandelen maar ook vast te stellen. Medicijnen of resten daarvan kunnen in het milieu komen. Dat kan schadelijk zijn voor het milieu en op die manier voor mens en dier. Het RIVM doet daarom onderzoek naar de gevolgen van medicijnresten in het milieu. In oppervlaktewater zijn deze effecten al aangetoond. Voor de kwaliteit van ons drinkwater vormen medicijnresten op dit moment geen bedreiging. Het is wel belangrijk om dit goed in de gaten te blijven houden.