De brochure geeft antwoorden op enkele algemene vragen over Chemical Agent Resistant Coating (CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)). Beantwoording van deze onderzoeksvragen maakt deel uit van het "Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties, chroom-6 en CARC".

In de brochure wordt toegelicht hoe CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) werkt en welke stoffen in CARC aanwezig zijn. Ook wordt ingegaan op de belangrijkste schadelijke stoffen.

Op basis van de informatie in de brochure kunnen we geen uitspraken doen over de blootstelling aan CARC op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties en wat het betekent voor de gezondheid van (oud-)medewerkers van Defensie. Het RIVM gaat dit nu verder onderzoeken.