De brochure geeft antwoorden op enkele algemene vragen over Chemical Agent Resistant Coating (CARCChemical Agent Resistant Coating). Beantwoording van deze onderzoeksvragen maakt deel uit van het "Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, chroom-6 en CARC".

In de brochure wordt toegelicht hoe CARCChemical Agent Resistant Coating werkt en welke stoffen in CARC aanwezig zijn. Ook wordt ingegaan op de belangrijkste schadelijke stoffen.

Op basis van de informatie in de brochure kunnen we geen uitspraken doen over de blootstelling aan CARC op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties en wat het betekent voor de gezondheid van (oud-)medewerkers van Defensie. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat dit nu verder onderzoeken.