In de animatievideo licht het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toe wat Chemical Agent Resistant Coating (CARCChemical Agent Resistant Coating) is. De video is gemaakt in het kader van het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, chroom-6 en CARC”.

Door de jaren heen zijn verschillende CARCChemical Agent Resistant Coating-producten gebruikt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft acht CARC-producten kunnen achterhalen die op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties zijn gebruikt, naast andere CARC-producten, die mogelijk op de POMS zijn gebruikt. In CARC zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het RIVM heeft onderzocht welke stoffen in CARC aanwezig zijn en welke het grootste risico vormen voor de gezondheid. De video gaat met name in op de stof met de hoogste prioriteit: hexamethyleen diiscocyanaat (HDIhexamethyleen diiscocyanaat).

Video: Wat is er op dit moment in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?

In de animatievideo licht het RIVM toe wat Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is. De video is gemaakt in het kader van het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom-6 en CARC”.

Eerdere video over CARC

In februari 2016 is ook al een video over CARCChemical Agent Resistant Coating gepubliceerd op de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website. In deze video werd ingegaan op wat op dat moment uit het onderzoek bekend was over CARC en hoe het in het lichaam terecht kan komen. Inmiddels is nieuwe informatie uit het onderzoek beschikbaar gekomen, daarom is de video vervangen. De oude video kunt u indien gewenst opvragen bij het RIVM.