Boeren en buren meten samen luchtkwaliteit

In het project Boeren en Buren meten boeren, omwonenden en de gemeente Venray een jaar lang samen de luchtkwaliteit. Dit gebeurt onder begeleiding van het RIVM.

Omwonenden van veehouderijen hebben te maken met geurhinder en maken zich zorgen om hun gezondheid. Boeren willen graag inzicht in de mate waarin uitstoot uit hun stallen bijdraagt aan concentraties luchtvervuilende stoffen en geur. In Venray komen deze vragen bij elkaar in het project Boeren en Buren.

Daarnaast onderzoekt het RIVM in hoeverre samen meten het vertrouwen tussen boeren, omwonenden en de gemeente kan verbeteren. Dit kan het gesprek over lokale oplossingen voor een duurzame en gezonde veehouderij faciliteren.
Het project loopt tot de zomer 2021.

Meer informatie: Ga naar de projectwebsite.