Het RIVM verzorgt de verspreiding van het rekenpakket CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) in Nederland. Het rekenpakket is bedoeld voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico's van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen door bevoegde gezagen, adviesbureaus en leidingeigenaren/-exploitanten.

Aanvragen

U kunt een gebruikersaccount voor CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) aanvragen via onze downloadapplicatie. Met uw registratie als gebruiker verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van CAROLA. Na aanmelding ontvangt u een factuur en na betaling wordt uw account geactiveerd. U kunt dan het rekenpakket met bijbehorende informatie downloaden.

Kosten

Voor het gebruik van CAROLA wordt per drie jaar per organisatie een bedrag van € 500,- exclusief BTW Belasting Toegevoegde Waarde (Belasting Toegevoegde Waarde) in rekening gebracht.