CAROLAComputer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. Het acroniem CAROLA staat voor Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas.

Met CAROLA kunt u bepalen of voldaan wordt aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Naast de risico’s van drooggasleidingen kunnen ook de risico’s van nat- en zuurgasleidingen worden bepaald. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en de FN-curve voor het groepsrisico. De huidige versie van het CAROLA rekenpakket is versie 1.0.0.52 met parameterbestand 1.3.

Aanvragen

U kunt een nieuwe CAROLA-licentie  aanvragen via dit aanvraagformulier. Met uw registratie als gebruiker verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van CAROLA. Na aanmelding ontvangt u een factuur en na betaling wordt uw account geactiveerd. U kunt dan het rekenpakket met bijbehorende informatie downloaden.

Voor het gebruik van CAROLA  wordt per drie jaar per organisatie een bedrag van € 500,- ex BTWBelasting Toegevoegde Waarde in rekening gebracht.