Op deze pagina vindt u informatie over chroom-6 in consumentenproducten en wat dit betekent voor consumenten.

Ja, dat kan maar alleen in kleine hoeveelheden. Blootstelling aan chroom-6 is eventueel mogelijk via:

  • drinkwater: hierin komt chroom-6 niet of nauwelijks voor
  • buitenlucht: ook deze bevat meestal geen of nauwelijks chroom-6
  • bepaalde consumentenproducten: deze kunnen kleine hoeveelheden chroom-6 bevatten
  • Sommige consumentenproducten van metaal, zoals kranen, kunnen kleine hoeveelheden chroom-6 bevatten maar dit zit vast in het materiaal.
  • Professionele verf bevat soms chroom-6 in verband met roestwerende eigenschappen. Chroom-6 wordt niet meer toegepast in verf die aan consumenten wordt verkocht.
  • In bepaalde consumentenproducten, zoals leer, cement en verduurzaamd hout kan chroom-6 (als verontreiniging) in zeer kleine hoeveelheden voorkomen. Het gebruik van chroom-6 in consumentenproducten is door wettelijke regels beperkt.
  • Het gebruik van chroom-6 in cosmetica en speelgoed is verboden.

Consumentenproducten met chroom-6 zijn veilig bij normaal gebruik. Bij normaal gebruik van chroom-6-houdende producten, zoals het aanraken van verchroomde voorwerpen of (professioneel) geverfde oppervlakken, is er geen blootstelling aan chroom-6. Bij het aanraken van verduurzaamd hout dat met chroom-6 is behandeld, is nauwelijks blootstelling aan chroom-6. In (professioneel aangebrachte) verflagen van chroom-6-houdende verf is het chroom-6 gebonden en kan het bij normaal gebruik niet vrijkomen. Pas als sprake is van schuren, (af)branden, zagen of lassen kan stof vrijkomen waarin chroom-6 zit. Zie ook de volgende vraag: ‘Kan het bewerken van chroom-6-houdende consumentenproducten schadelijk zijn voor de gezondheid?’.

In de wetgeving zijn de toelaatbare concentraties chroom-6 in consumentenproducten vastgelegd. Producenten en importeurs van deze producten moeten zich houden aan deze wetgeving. De handhaving van deze wettelijke regels is een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)).

Wanneer chroom-houdende producten en materialen, zoals (professioneel aangebrachte) verflagen van chroom-6-houdende verf, verchroomd metaal, of verduurzaamd hout worden bewerkt, bijvoorbeeld door te schuren, slijpen of zagen, kan stof met chroom-6-deeltjes in de lucht vrijkomen. Chroom-6 kan dan in het lichaam komen via inademen (luchtwegen), inslikken (spijsverteringskanaal) of via de huid. Voor de gemiddelde consument zijn dit geen veel voorkomende, langdurige handelingen. Consumenten moeten zich echter wel bewust zijn van het mogelijk vrijkomen van chroom-6 bij dergelijke handelingen.

Chroom-verbindingen kunnen worden gebruikt bij het looien van leer en daarom kan chroom-6 in kleine hoeveelheden in leer voorkomen. Voor de concentraties chroom-6 in leer zijn grenswaarden opgesteld binnen de Europese regelgeving (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)). Contact met leer dat te hoge concentraties chroom-6 bevat, hoeft echter niet tot gezondheidsklachten te leiden, tenzij er sprake is van een allergie voor chroom. Dan zou er een allergische reactie op de huid kunnen optreden.

Chroom-6 maakt(e) deel uit van sommige mengsels waarmee hout, bijvoorbeeld voor schuttingen, wordt geïmpregneerd en verduurzaamd. Uit onderzoek van het RIVM in 2011 blijkt dat de blootstelling aan chroom-6 van consumenten die in contact komen met verduurzaamd hout lager is dan eerder werd gedacht. Het RIVM concludeerde toen dat het gebruik van hout verduurzaamd met koper-chroomzouten in speeltoestellen en tuinhout ongevaarlijk is voor spelende kinderen en doe-het-zelvers. Of bij de verbranding van verduurzaamd hout in bijvoorbeeld een houtkachel chroom-6 vrijkomt in de lucht, is niet bekend. Het verbranden van behandeld hout is sowieso verboden vanwege de schadelijke stoffen die vrij kunnen komen.

Ja. De afgelopen jaren is uit wetenschappelijke onderzoeken duidelijk geworden dat chroom-6 schadelijker is voor de gezondheid dan eerder werd gedacht. De Gezondheidsraad heeft op basis van deze literatuur de grenswaarde voor werknemers in 2017 aangepast. Daarom heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken of aanvullende maatregelen richting consumenten nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn hier beschreven.

Op Europees niveau wordt er gewerkt aan wettelijke maatregelen om de blootstelling aan chroom-6 (met name op de werkplek) verder te beperken.