Het RIVM geeft een overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt volgens de wetenschap:

  • Voor een aantal ziekten is duidelijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken.
  • Voor een aantal andere ziekten is het niet waarschijnlijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken.
  • Ook zijn er effecten waarvoor nog onvoldoende duidelijk is of dat deze door chroom-6 kunnen komen.

Vragen hierover zijn onderzocht in het deelonderzoek “Brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van Chroom-6”. Dit deelonderzoek valt onder het "Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage), chroom-6 en CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)". Aangezien het om algemene resultaten gaat, staat het ook op de website voor tROM Tilburg. In een folder en video beantwoorden we de eerste vragen uit dit deelonderzoek voor Defensie:

Op basis van de informatie in de folder en video kan niet gezegd worden of uw eigen ziekte is veroorzaakt door het werken met chroom-6 bij tROM Tilburg. Met het overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt, wordt verder onderzoek gedaan. Dan bekijken we hoe aannemelijk het is dat blootstelling aan chroom-6 door het werken bij tROM Tilburg de oorzaak van deze ziekten is.