Het onderzoek naar werkzaamheden met chroom-6 bij tROM in Tilburg werd gecoördineerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De bevindingen kunt u nalezen op deze website.

Publicaties chroom-6 bij tROM

Uitvoering van het onderzoek

Stap 1: Verzamelen van vragen

De eerste stap in het onderzoek was het verzamelen van vragen van belanghebbenden. Belanghebbenden, zoals tROM-werkers, vakbonden, betrokken letselschade-advocaten en de gemeente Tilburg, hebben vragen doorgegeven via groepsgesprekken en een online vragenlijst.

Stap 2: Onderzoeksvragen vaststellen

In stap twee heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu alle verzamelde vragen gebundeld in tientallen onderzoeksvragen. Bij dit proces is geen vraag verloren gegaan. Vervolgens stelt de Onderzoekscommissie Tilburg de onderzoeksvragen vast. Ook bepaalt de Commissie welke vragen als eerste beantwoord moeten worden door de onderzoekers. De onderzoeksvragen kunt u nalezen op deze website.

Stap 3:  Vaststellen van onderzoeksplannen

De onderzoekers hebben onderzoeksplannen opgesteld van de onderzoeksvragen. In een onderzoeksplan staat beschreven hoe, wanneer en door wie de vraag beantwoord wordt. Het onderzoek was omvangrijk, daarom zijn de vragen onderverdeeld in deelonderzoeken. Elk deelonderzoek heeft een eigen onderzoeksplan.

De onderzoeksplannen worden getoetst door de Inhoudelijke Klankbordgroep. De Klankbordgroep bewaakt de wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Vervolgens heeft de Onderzoekscommissie de onderzoeksplannen vastgesteld.

Stappen 4 en 5: Beantwoorden van de vragen

In stap vier werd het onderzoek uitgevoerd.

Stap vijf stond in het teken van het communiceren van bevindingen uit het onderzoek. De bevindingen van het onderzoek kunt u nalezen op deze website.