Van onderzoeksvraag naar onderzoeksplan 

De vastgestelde onderzoeksvragen zijn ingedeeld in 11 deelonderzoeken. Het onderzoek is heel omvangrijk en is daarom onderverdeeld in deelonderzoeken. Het RIVM heeft voor de indeling in deelonderzoeken gekozen, zodat er zo gauw mogelijk antwoord op vragen komt en u niet hoeft te wachten tot het volledige onderzoek is afgerond. Daarbij zijn zorgvuldigheid en kwaliteit wel heel belangrijk. Het RIVM heeft dit hoog in het vaandel staan, maar ook de Inhoudelijke Klankbordgroep en Paritaire Commissie spelen daar een rol in.

Vaststellen onderzoeksplannen 

Elk deelonderzoek heeft een eigen onderzoeksplan. In de onderzoeksplannen zijn de onderzoeksvragen verwerkt en is beschreven hoe lang het beantwoorden van de vragen kan gaan duren. Ook de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, wie de onderzoekers zijn en wat het onderzoek naar schatting gaat kosten, staat beschreven in de plannen. 

De onderzoeksplannen zijn opgesteld door de onderzoekers van het RIVM, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht en TNO. Het RIVM betrekt actief andere organisaties en deskundigen bij het onderzoek. Samen hebben de organisaties de benodigde kennis en expertise om alle vragen te kunnen beantwoorden. Bovendien kunnen deze organisaties kritisch naar elkaar zijn, zodat het onderzoek de juiste wetenschappelijke zeggingskracht heeft.

De plannen zijn getoetst door de Inhoudelijke Klankbordgroep. De Paritaire Commissie heeft de onderzoeksplannen vastgesteld. Na deze stappen kunnen de onderzoekers aan de slag.