In 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage, Chroom-6 en CARCChemical Agent Resistant Coating”. Omdat daarna ook een onderzoek bij de NSNederlandse Spoorwegen is opgestart is de naam van de Inhoudelijke Klankbordgroep in 2019 aangepast naar “Inhoudelijke klankbordgroep Chroom 6 in arbeidssituaties”.

Doel van de klankbordgroep

Het doel van de Klankbordgroep is toetsing van de:

  • wetenschappelijke kwaliteit
  • maatschappelijke relevantie en
  • zorgvuldigheid

van de gezondheidsonderzoeken naar het gebruik gevaarlijke stoffen in arbeidssituaties.

Verantwoordelijkheden

De rol van de Inhoudelijke Klankbordgroep wordt toegelicht in de "Beschrijving en werkwijze "Inhoudelijke klankbordgroep Chroom 6 in arbeidssituaties". De deelnemers van de Inhoudelijke Klankbordgroep hebben een verklaring van belangen ondertekend. Dit geeft aan dat zij transparant zijn over hun belangen en vertegenwoordiging en deelnemen aan de Klankbordgroep zonder last en ruggenspraak. 

Deelnemers Inhoudelijke Klankbordgroep

De deskundigen in de Inhoudelijke Klankbordgroep zijn aangedragen door de verschillende belanghebbenden, zoals vakbonden, letselschade-experts, onderzoekers en ministerie van Defensie.

Naam

Rol Inhoudelijke Klankbordgroep 

Organisatie 

DrDoctor . Joris IJzermans

Voorzitter 

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)

Prof. drdoctor . Floor van Leeuwen Voorzitter Nederlands Kanker Instituut (NKINederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis)

Dr. Pieter van Broekhuizen 

Lid

Interfacultaire Vakgroep Milieukunde (IVAMResearch and Consultancy on Sustainability of the University of Amsterdam, Universiteit Amsterdam)

MrMeester. Lydia Charlier 

Lid 

Advocaat en mediator

Prof. dr. Monique Frings-Dresen

Lid 

Emeritus hoogleraar beroepsziekten Academisch Medisch Centrum (AMC)

Dr. Gerard Hageman 

Lid 

Medisch Spectrum Twente (MST)

Dr. Paul Scheepers 

Lid 

Radboud Universitair Medisch Centrum (RadboudumcRadboud University Medical Centre)

Ir. Theo Sijbranda 

Lid 

Coördinatiecentrum Expertisecentrum Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAGCoördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, ministerie van Defensie) 

Mr. Wout van Veen Lid Wout van Veen Advocaten
Dr. Louis Verschoor  Lid  Expertise Centre Environmental Medicine (ECEMed, Ziekenhuis Rijnstate)

Prof. dr. Martin van den Berg, ERT 

Lid

Emeritus hoogleraar Toxicologie Universiteit van Utrecht 

Prof. Dr. Hans van Delden Lid Hoogleraar Medische Ethiek UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. Erik Lebret

Adviseur 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Universiteit Utrecht 

Dr. Jan-Paul Zock

Toehoorder

Onderzoeksleider, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Prof. dr. Wilfried Notten 

Toehoorder 

Wetenschappelijk adviseur Paritaire Commissie, emeritus hoogleraar kennismanagement in de gezondheidszorg

Dr. Kelly Rijs Secretaris van de Klankbordgroep Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)