Antwoorden op vragen over de risico's voor de gezondheid van POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-medewerkers.

Wat zijn de gezondheidseffecten voor (oud-)medewerkers van de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties door chroom-6?

Het risico dat een ziekte door blootstelling aan chroom-6 wordt veroorzaakt, hangt sterk af van de wijze, intensiteit, frequentie en duur van de blootstelling. Deze aspecten verschilden tussen de functies op de POMS-locaties. Voor de verschillende functiegroepen is nagegaan of de genoemde ziekten of aandoeningen in onderstaand schema kunnen zijn veroorzaakt door de blootstelling aan chroom-6 tijdens het werken op de POMS-locaties. De beoordelingen die zijn weergegeven in de illustratie zeggen steeds iets over een groep werknemers; er kunnen geen conclusies uit worden getrokken over gezondheidsrisico’s op het niveau van de individuele werknemer. Naast blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties kunnen deze ziekten en nadelige effecten bij individuele werknemers immers ook door andere oorzaken zijn ontstaan. Wanneer iemand ziek is en blootgesteld is (geweest) aan chroom-6, hoeft dat dus niet per se te betekenen dat deze ziekte daarvan het gevolg is. (Zie ook het RIVM-rapport Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie)

Hoe aannemelijk is het dat een gezondheidsprobleem van een oud-POMS-medewerker het gevolg is van blootstelling aan chroom-6?

Dit is zeer afhankelijk van de gerapporteerde aandoening, de functie waarin de persoon werkzaam is geweest de mate van blootstelling aan chroom-6, het aantal dienstjaren in de betreffende functie, de periode tussen de blootstelling aan chroom-6 en het openbaren van de ziekte, etc. Dit zal dus van geval tot geval moeten worden beoordeeld door deskundigen.

Medisch onderzoek kan inzicht geven in hoe aannemelijk het is dat blootstelling aan chroom-6 de (enige) oorzaak is van ziekten of gezondheidseffecten. Omdat bijna alle ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt of daarvan verdacht worden, ook andere oorzaken kunnen hebben, kan in veel gevallen niet met zekerheid worden vastgesteld of blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties de (enige) oorzaak is.

Deskundigen kunnen onderzoeken hoe aannemelijk het is dat een ziekte is veroorzaakt door het werken met chroom-6. Dit kan gedaan worden door een medisch specialist in samenwerking met een arbeidshygiënist. Zo’n onderzoek wordt ook wel "diagnostisch protocol" genoemd en bestaat uit de volgende stappen:

  1. Diagnose van de ziekte;
  2. Bepalen van de blootstelling aan chroom-6 op het werk;
  3. Bepalen van andere mogelijke oorzaken van de ziekte;
  4. Bepalen hoe aannemelijk het is dat chroom-6 de oorzaak was.