In de periode 1984-2006 zijn medewerkers van Defensie tijdens onderhoudswerkzaamheden blootgesteld aan chroom-6. Dit gebeurde op vijf POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties van Defensie, waar Amerikaans materieel stond opgeslagen wat door Defensie-personeel werd onderhouden. Het chroom-6 bevond zich vooral in de grondverf van het materieel, dat vrij kon komen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het arbobeleid van Defensie op de POMS-locaties onvoldoende was. Bij bepaalde (oud-)medewerkers van Defensie kan de blootstelling aan chroom-6 ziekten hebben veroorzaakt of in de toekomst nog veroorzaken.

Resultaten

De resultaten van dit deel van het onderzoek kunt u terugzien in verschillende producten.

Samenvattend hoofdrapport van het onderzoek

De resultaten worden ook uitgelegd in een brochure, animatievideo en informatieve illustratie:

Wetenschappelijke rapporten

Het onderzoek is uitgevoerd in verschillende deelonderzoeken. Hier vindt u de rapporten van de deelonderzoeken:

  1. RIVM-rapport: Achtergrondinformatie over chroom-6: gebruik, voorkomen in het leefmilieu en gedrag in het lichaam.
  2. Rapport IRASInstitute of Risk Assessment Sciences (Universiteit Utrecht): Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006.
  3. RIVM-rapport: Gezondheidseffecten en risicobeoordeling van blootstelling aan chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie.
  4. RIVM-rapport: Het vóórkomen van sterfte, ziekten, aandoeningen en gezondheidsklachten onder ex-POMS-medewerkers.
  5. TNO-rapport: Aantonen van blootstelling aan chroom-6 verbindingen middels analytisch laboratoriumonderzoek.
  6. TNO-rapport: Kan (lichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan chroom-6.
  7. RIVM-rapport: Bedrijfsgeneeskundige zorg door Defensie geboden aan (ex-)POMS-medewerkers.
  8. TNO-rapport: Normen en recht op bescherming algemeen.
  9. RIVM-rapport: Een onderzoek naar arbeidsbescherming en veiligheid bij de POMS-sites. Normen en Recht op Bescherming: Defensie-specifiek.
  10. Rapport Maastricht University: Aansprakelijkheid voor het laten werken met chroom-6.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek, dan kunt u het antwoord daarop mogelijk vinden bij de Veelgestelde vragen. Ook kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 en CARC bij het CAOPCentrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel.