Antwoorden op vragen over de risicobeoordeling bij POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)

Vooral de primers (een soort grondverf) die werden gebruikt op militaire voertuigen en ander materieel kunnen chroom-6 hebben bevat. Deze primers werden gebruikt op voertuigen en gereedschappen.
In onderstaande tabel staat een overzicht van de toepassing van chroom-6-houdende primers en toplaagverf in verschillende perioden.

Toepassing chroom-6-houdende (grond)verf op de POMS-locaties.

Naast chroom-6-houdende verf werden ook andere chroom-6-houdende producten gebruikt, zoals bepaalde smeermiddelen. De gehaltes chroom-6 verschilden sterk per product.

In 2015 is een coulanceregeling1 ingesteld voor (oud-)medewerkers van Defensie met gezondheidsproblemen. Tot november 2017 hebben ruim driehonderd oud-POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-medewerkers een beroep gedaan op deze regeling. Veel melders gaven aan dat een arts bij hen een chronische longaandoening, allergisch contacteczeem en/of een immunologische aandoening had vastgesteld. Daarnaast is aan hen gevraagd om aan te geven welke ziekten en klachten zij zelf toeschreven aan blootstelling aan chroom-6. Het betreft dus gezondheidsproblemen waar zij zelf niet noodzakelijkerwijs aan leden. Ziekten die het meest werden genoemd waren: hooikoorts/allergische rhinitis, psoriasis, huidkanker en emfyseem/COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Klachten die het meest werden genoemd waren moeheid, problemen met geheugen, concentratie of oriëntatie, en klachten over tanden en tandvlees.

Het CEAG Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) biedt sinds 2015 de mogelijkheid van een bedrijfsgeneeskundig gesprek aan (oud-)medewerkers van Defensie die met chroom-6 hebben gewerkt. Hierin kunnen de zorgen die deze (oud-)medewerkers hebben, worden besproken. Ruim 250 oud-POMS-medewerkers hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt, en hebben onder andere hun gezondheidsproblemen besproken. Ziekten die het meest werden genoemd waren ook hier (contact)eczeem en chronische longziekten. De meest voorkomende klachten waren moeheid/zwakte, symptomen over tanden/tandvlees en benauwdheid.

1 Deze coulanceregeling is per 1 maart 2015 ingesteld door de minister van Defensie en geeft betrokken (oud-)werknemers onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming, in afwachting van de onderzoeksresultaten.

In een epidemiologisch onderzoek wordt van het vóórkomen van bepaalde ziekten een vergelijking gemaakt tussen oud-POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-medewerkers en andere groepen mensen (of de hele Nederlandse bevolking). Hiermee zou je met statistische methoden het verband onderzoeken tussen het werken met chroom-6 op de POMS-locaties en het optreden van gezondheidsproblemen.

Een dergelijk epidemiologisch onderzoek is voor de POMS-locaties niet mogelijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat een volledige en systematische registratie van het personeel dat tussen 1984 en 2006 werkzaam was op de POMS-locaties niet bestaat. Daardoor kon de totale groep van oud-medewerkers, alle mensen met én mensen zonder gezondheidsproblemen, niet in beeld worden gebracht.