In de animatievideo licht het RIVM toe wat er in het algemeen in de wetenschap bekend is over chroom-6. Ook wordt getoond hoe chroom-6 in het lichaam terecht kan komen en wat er dan gebeurt.

Wat is er in de wetenschap bekend over chroom-6?

In deze video komt naar voren wat er in de wetenschap bekend is over chroom 6. Een voice-over vertelt je alles over het ontstaan, de gevaren en de behandeling na blootstelling van chroom 6.