Biomassa kan de grondstof zijn voor chemicaliën, voor producten en voor brandstof. Wanneer biomassa op een hernieuwbare en veilige manier wordt gebruikt, is dit een oplossingsrichting binnen de circulaire economie. Het RIVM ondersteunt de opkomst van biobased grondstoffen met kennis en advies.

Biobased materialen

Risicovolle stoffen kunnen soms worden vervangen door stoffen uit plantaardige of dierlijke resten. Zo zijn er biobased alternatieven voor het gebruik van de stof bisfenol a (BPA) in thermisch papier. Dit papier wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kassabonnen. Ook zijn er kansrijke biobased alternatieven voor een aantal omstreden polair aprotische oplosmiddelen.

 

Het is belangrijk dat de impact van nieuwe biobased chemicaliën op het milieu vroegtijdig wordt beoordeeld. Het RIVM heeft in kaart gebracht welke methoden hiervoor gebruikt kunnen worden en een overzicht gemaakt van verschillende beoordelingsmethodieken.

 

Biotechnologie

Door de ontwikkeling van biotechnologie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een biobased economy. Zo ontstaan er door snelle ontwikkelingen in de biotechnologie mogelijkheden om genetisch gemodificeerde microalgen te gebruiken als bron voor biobrandstoffen, chemicaliën, medicijnen, kunststoffen en voedingsmiddelen.

 

Biotechnologie is het ingrijpen in DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van een organisme. Hierbij worden specifieke eigenschappen toegevoegd of verwijderd.