Een circulaire economie is niet automatisch veilig, gezond en duurzaam. Hoe weten we of een circulaire oplossing ook een goede oplossing is? Met het project QONNECT trekken we de beoordeling van grondstofkringlopen op een hoger plan. We richten ons daarbij speciaal op plastic. Samen met betrokken partijen brengen we knelpunten en veelbelovende oplossingen in kaart. 

We verbeteren de beoordeling van veiligheid en kwaliteit. We kijken bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van giftige stoffen in gerecycled plastic. Ook brengen we de voor- en nadelen van één specifieke oplossing uitgebreid in kaart. 

Kleine en grote schaal

Wij beoordelen circulaire oplossingen op kleine en op grote schaal. Op kleine schaal zien we goed wat hergebruik ons kost en oplevert. Op grote schaal zien we bijvoorbeeld de gevolgen voor ons land en onze economie. 

Wanneer we grootschalige en kleinschalige beoordelingen met elkaar verbinden, zien we het hele plaatje. Dit helpt bedrijven, burgers en beleidsmakers de juiste keuzes te maken in de overgang naar de nieuwe, circulaire economie.