Consumptie meting van handhygiëneproducten in associatie met de implementatie van de toolkit handhygiëne.

Deze tool bevat een eenvoudig format om de consumptie van zeep en handalcohol te meten in associatie met de implementatie van handhygiëne. Het meten van de consumptie van deze producten is een indirecte methode om de handhygiëne compliance te monitoren. Deze indicator kan inzicht geven in het verbruik van zeep en handalcohol en het succes van de implementatie.